Vederlag og tilskud

En plads i børnepasningsordningen Ministuen koster, hvad der ca. svarer til en kommunal dagplejeplads (som i 2022 koster kr. 3.645,- pr. md.Jeg tager 3.400,-). Dertil kommer det tilskud, I som forældre får retur fra den kommune I tilhører. 

Der betales for alle 12 måneder i året, og prisen reguleres 1 gang årligt til betalingen for januar måned og frem for det kommende år.

Efter I har indbetalt vederlaget til mig, skal I kvittere enten online eller på en udprintet  kvittering, som sendes til kommunen, hvorefter I modtager tilskuddet retur på jeres nem-konto. 

Der gives søskenderabat (se jeres kommunes hjemmeside, men ca. 50 %), men ikke økonomisk friplads.

Indmeldelse:

Ved opskrivning med mere end 1 måned til start er der et opskrivningsgebyr på 1 måneds betaling (vederlag + tilskud).  Dette gebyr dækker den første måned, når jeres barn starter op. Gebyret bliver ikke tilbagebetalt, hvis I vælger ikke at starte.

Udmeldelse:

Der er løbende måned plus 1 ekstra måneds gensidig opsigelse for begge parter (dog er de første 3 mdr. uopsigelige i henhold til tillægskontrakt, der skal gennemses og underskrives ved kontraktindgåelsen).

 

Her er nogle eksempler på betalingen af pladsen i de kommuner, jeg regner med at modtage børn fra i 2022. 

 

 

 

 ( 2022 takster):

 

Fra Lyngby-Taarbæk kommune:

Vederlag: 3.400,- + tilskud 7.307,- . Ialt kr. 10.707,- .

Københavns Kommune: 3.400,- + 7.086,-  . Ialt kr. 10.486,-

 

Priserne ovenover er, hvis barnet er mellem 0 - 3 år.

Er barnet over 3 år er prisen:

 

Vederlag 3.400,- + tilskud 4.155,-. Ialt kr. 7.555 ,- pr. md.( pris-eksempelt er, hvis barnet er fra Lyngby-Taarbæk kommune).

 

Betaling for plads i Ministuen skal stå på min konto den sidste bankdag i måneden og er forudbetalt, da I først kan modtage tilskud fra kommunen efter kvitteringen er indsendt.

Prisen inkluderer kost ( primært Øko.) samt bleér, ture ud af huset m.v.