Vederlag og tilskud

En plads i børnepasningsordningen Ministuen koster, hvad der ca. svarer til en kommunal dagplejeplads. Dertil kommer det tilskud, I som forældre får retur fra den kommune I tilhører. 

Der betales for alle 12 måneder i året, og prisen reguleres 1 gang årligt til betalingen for januar måned og frem for det kommende år.

Efter I har indbetalt vederlaget til mig, skal I kvittere enten online eller på en udprintet  kvittering, som sendes til kommunen, hvorefter I modtager tilskuddet retur på jeres nem-konto.

Der gives søskenderabat (se jeres kommunes hjemmeside), men ikke økonomisk friplads.

Indmeldelse:

Ved opskrivning med mere end 1 måned til start er der et opskrivningsgebyr på 1 måneds betaling.  Dette gebyr dækker den første måned, når jeres barn starter op. Gebyret bliver ikke tilbagebetalt, hvis I vælger ikke at starte.

Udmeldelse:

Der er løbende måned plus 1 måneds gensidig opsigelse for begge parter.

 

Her er nogle eksempler på betalingen af pladsen i de kommuner, jeg regner med at modtage børn fra i 2020. 

 

( 2020 takster):

 

 

Fra Lyngby-Taarbæk Kommune:

Vederlag 3.364,- + tilskud 6.636,-. Ialt kr. 10.000- 

 

Københavns Kommune:

Vederlag 3.364,- + tilskud 6.301,-. Ialt kr. 9.665,- 

 

Betaling for plads i Ministuen skal stå på min konto den sidste bankdag i måneden og er forudbetalt, da I først kan modtage tilskud fra kommunen efter kvitteringen er indsendt.

Prisen inkluderer kost ( primært Øko.) samt bleér, ture m.v.