Vederlag og tilskud

En plads i børnepasningsordningen Ministuen koster en smule mere end, hvad der ca. svarer til en kommunal dagplejeplads (som i 2023 koster kr. 3.645,- pr. md.Jeg tager 3.545,- i 12 mdr.). Dertil kommer det tilskud, I som forældre får retur fra den kommune I tilhører. 

Der betales for alle 12 måneder i året, og prisen reguleres 1 gang årligt til betalingen for januar måned og frem for det kommende år...

Efter I har indbetalt vederlaget til mig, skal I kvittere enten online eller på en udprintet  kvittering, som sendes til kommunen, hvorefter I modtager tilskuddet retur på jeres nem-konto. 

Der gives søskenderabat (se jeres kommunes hjemmeside, men ca. 50 %), men ikke økonomisk friplads.

Indmeldelse:

Ved opskrivning skal der overføres et opskrivningsgebyr på 1 måneds betaling (vederlag minus tilskuddet). Dette gebyr dækker den første måned, når jeres barn starter op. Gebyret bliver ikke tilbagebetalt, hvis I vælger ikke at starte.

Udmeldelse:

Der er løbende måned plus 1 ekstra måneds gensidig opsigelse for begge parter (dog er de første 3 mdr. uopsigelige i henhold til tillægskontrakt, der skal gennemses og underskrives ved kontraktindgåelsen).

 

Her er nogle eksempler på betalingen af pladsen i de kommuner, jeg regner med at modtage børn fra i 2023. 

 

 

 

 ( 2023 takster):

 

Fra Lyngby-Taarbæk kommune:

Vederlag: 3.545,- + tilskud 7.305,- . Ialt kr. 10.850,- .

Københavns Kommune: 3.545,- + 7.351,-  . Ialt kr. 10.896,-

 

Priserne ovenover er, hvis barnet er mellem 0 - 2 år og 11 mdr. 

Fra måneden, hvor barnet fylder 3 år er prisen:

 

Vederlag 3.545,- + tilskud 4.101,-. Ialt kr. 7.646 ,- pr. md.( pris-eksempelt er, hvis barnet er fra Lyngby-Taarbæk kommune).

 

Betaling for plads i Ministuen skal stå på min konto den sidste bankdag i måneden og er forudbetalt, da I først kan modtage tilskud fra kommunen efter kvitteringen er indsendt.

Prisen inkluderer kost ( primært Øko.) samt bleér, ture ud af huset m.v.

Del siden