Praktiske informationer

I Ministuen sørger jeg for det meste:

 

- Mad og drikke

- Bleér og "halecreme"

- Barnevogne, dyner og linned

- Solcreme til om eftermiddagen ( Smør gerne ind hjemmefra om morgenen)

 

I skal selv medbringe:

Sutter, hvis barnet bruger sut og evt. et sovedyr

Skiftetøj ( 2-3 bodyer eller lign., 1-2 sæt tøj, sokker og gerne hjemmesko). Derudover tøj og fodtøj til det danske vejr... Eksempelvis solhat, regntøj og gummistøvler.

 

Sygdom:

Hvis jeres barn er syg, må I meget gerne kontakte mig hurtigst muligt, gerne inden kl.9 om morgenen, men gerne aftenen før inden kl. 20, hvis I ved at barnet ikke kommer næste dag.

SygepolitikSkulle det ske, at jeres barn bliver syg i løbet af dagen, vil jeg tage kontakt til jer med det samme. Barnet skal være istand til at følge en normal hverdag, med de aktiviteter der er, og jeg ser gerne, at I holder barnet hjemme en ekstra dag efter feber og diarré/opkast, også for at undgå smitte( sundhedsstyrelsen anbefaler 48 timer efter diarré og opkast), samt  feber over 38 grader og gul/grøn snot (der smitter) m.v., indtil Corona situationen er under kontrol.

NB! Infomation om sygdom i "Corona-tiden". Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge   

Jeg spørger, inden opstart, om børnene følger vaccinationsprogrammet, da jeg udelukkende passer børn, der er vaccinerede ( alm. børnevacciner).

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece omkring smitsomme sygdomme og generelle spørgsmål, der kan forekomme, når barnet er i dagpleje og institution: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge/Information-til-foraeldre  

Jeg har bestået førstehjælpskursus på pædagoguddannelsen i  2016, og har siden været på førstehjælpskursus hvert andet år senest i september 2021.

Raskmelding:

Er jeres barn blevet raskt igen og klar til at følge hverdagen i Ministuen, skal  I raskmelde dagen før ( inden kl. 20) på SMS til min mobil på: 30262707.

Min sygdom:

Skulle jeg blive syg, vil I (begge forældre) modtage en SMS tidligt om morgenen (omkring 06.30).

Jeg vil dog nævne, at det er yderst sjældent, det forekommer. I de sammlagt 6 år ( før og efter uddannelsen), jeg har haft privat pasningsordning, har jeg haft ialt 3 sygedage af 2 omgange. 

 

Ferie og lukkedage i 2022:

Jeg har lavet en feriekalender for 1 år af gangen (som I modtager i december), så det er let at se, hvornår der holdes lukket.

Såfremt der er yderligere lukkedage i 2022, vil I blive informeret i god tid.

Der kan dog i sjædne tilfælde være en hel eller halv dags afspadsering her udover som vil blive varslet i god tid ved kurser, tandlægebesøg o.lign.

 

 

 2022:

 

Vinterferie: Tors. d. 17 og fre. d. 18. februar 2022.

Påskeferie: Man. d. 11 til og med ons. d. 13. april.

Store Bededag: Fre. d. 13.maj.

Dagen efter Kr. Himmelfart: Fre. d. 27. maj.

Sommerferie: Ugerne 28 + 29 +30 ( Man. d. 11. juli til og med fre. d. 29. juli).

Efrerårsferie: Tors. d. 20. okt. og fre. d. 21. okt. 

Juleferie: Torsdag d. 22. dec. til og med fre. 30. dec. 2022.

Vi ses igen man. d.2. januar 2023... 🙂

Dertil kommer lukkedage som er de normale danske helligdage ifølge kalenderen!